Dit is een tijdelijke website

Op deze plaats wil ik ervaring opdoen met de nieuwe website builder van starthosting

Pages

Het ging fout toen ik een half opgezette echte website wilde aanvullen met een pagina die een ander theme had.  Daarbij bleek dat dan alle pagina's dat andere theme krijgen en dan ben je ineen heel veel kwijt als je naar het eerste theme terug gaat, Tekst en Gallery content is dan onbereikbaar.
Daarom hier eerst los ervaring mee opdoen.

Ervaringen met theme

Lay Out

Tot nu toe heb ik de bestaande lay out elementen deels weggegoord en deel van nieuwe Content-dingen voorzien. Maar hoeveel greep hen je op de kontent gegeven de theme.

Ervaringen met lay out

Content

Testen van de mogelijkheden van de verschillende content applicatie, zoals editors

Ervaringen met content

Positieve indrukken

Je hebt vrij veel zeggenschap over de opmaak van elke pagina, omdat je de bloggen met lay out kunt veranderen, dus dat zit niet vast aan de template.

Negatieve indrukken

Je kunt wel alle kleuren naar je hand zetten, maar dat is dat voor de hele template voor alle lay out elementen, Per pagina een element een andere kleur geven kan niet. Colors werkt alleen op Theme niveau.